A l’espai de ràdio els nostres alumnes es diverteixen alhora que aprenen a través de la redacció i la comunicació oral. Els ha permès treballar l’expressió dels seus  sentiments, investigar i crear notícies del seu interès, entrevistar i, fins i tot, fer programes de música en els quals han fet dedicatòries per a la resta del centre.

Els alumnes han descobert el món de la ràdio des d’una altra perspectiva. Abans l’escoltaven de tant en tant a casa o al cotxe i, en aquest espai, han passat a ser creadors, a estar darrere els micròfons. A més, també han treballat competències digitals com fer mescles i editar un programa, entre d’altres aprenentatges.