Horari de matriculacions. Curs 2019/2020.

Dijous 20 de Juny: de 9 a 14 hores
Divendres 21 de Juny: de 9 a 14 hores
Dimarts 25 de Juny: de 9 a 14 hores
Dimecres 26 de Juny: de 9 a 14 hores

 

Documentació que cal presentar

Fotocòpia del DNI (amb les dades actualitzades) dels pares/mares/tutors.
Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.
Fotocòpia del Llibre de vacunes.
Fotocòpia del Llibre de Família.
2 fotografies de carnet de l’alumne/a.

(Si algun d’aquests documents ja el vau entregar per la preinscripció, no cal que ho torneu a portar. )