• 27 febrero, 2020
  • pabordia
  • Moments

Durant el curs hem anat treballant en els diferents espais d’aprenentatge des d’infantil fins a primària, concretament fins a 4t.

Ens iniciem a infantil amb un treball més d’experimentació i manipulació presentant als nens 4 espais ben diferents, l’espai de llum i experimentació, l’espai de construccions i robòtica així com dos espais nous: art i instal·lacions artístiques.

Es segueix a cicle inicial amb el mateix treball, però presentant als nens 7 espais d’aprenentatge diferents, on poden treballar des de l’experimentació, al llenguatge matemàtic,  a la robòtica i que ens permet introduir la llengua anglesa en un d’aquest espais. Els alumnes treballen en l’espai d’experimentació, aula de llum, construccions, botiga (espai en anglès), art al bosc, instal·lacions artístiques i robòtica.

I en endinsem a cicle mitjà fent una proposta ben diferent molt relacionada amb l’art i el cinema, des d’on es pot treballar l’art des de la vessant de la imaginació i la creativitat a treballar l’inici del moviment del cinema, imatge-realitat, fotos virtuals, etc. Per fer tot aquest treball es presenten als nens l’espai d’art, cinema, fotografia, instal·lacions artístiques, estructures, teatre i robòtica.