Aquest curs hem iniciat un projecte de ràdio escolar amb l’alumnat de tercer de primària. La nostra intenció és dotar a l’escola d’una emissora de ràdio, per tal de poder anar tractant diferents continguts  i creant podcasts segons els nostres interessos.

La ràdio ens permet treballar aspectes tan fonamentals com l’expressió oral, el desenvolupament diferents habilitats lingüístiques, així com el treball de  diferents tipologies textuals, la creació de continguts i l’aprenentatge dels diferents rols que es porten a terme quan es produeix un programa. (locutores, tècnics de so, redactors).  Ens agrada assenyalar que volem aconseguir “ensenyar a fer ràdio en tota la seva dimensió” és a dir creant programes des de la pre-producció, passant per la producció i la post-producció.

Creiem que és un mitjà que ens permet un aprenentatge molt competencial i alhora aconseguim un aprenentatge global.