A l’escola pensem que l’aprenentatge és de naturalesa social i que les connexions horitzontals entre els coneixements són bàsiques perquè […]