A l’escola pensem que l’aprenentatge és de naturalesa social i que les connexions horitzontals entre els coneixements són bàsiques perquè l’alumnat estableixi una relació entre els continguts i el seu entorn. Per això, unes de les metodologies que utilitzem és l’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) on els alumnes treballen, de manera globalitzada, per resoldre un repte o un problema que es planteja.
En aquest cas el problema va sorgir un dia, quan tornant del pati, un grup d’alumnes va comentar que no hi havia material al pati per jugar. Immediatament es va aprofitar l’ocasió per proposar-los que ells mateixos busquessin la solució al problema, ja que així podrien construir el seu propi aprenentatge.
Els nens i nenes de tercer van decidir organitzar una compra de material per al pati per tota l’escola de manera que el primer que van fer va ser demanar als companys d’altres classes quin material necessitarien per al pati de l’escola. Un cop van tenir les demandes del seus companys, van unir-les totes i en van elaborar una llista única amb la finalitat de fer un pressupost per saber què podria costar tot aquest material. Per fer això, van accedir a la pàgina web del Decathlon per veure i valorar de manera conjunta, els diferents preus que oferien.
Un cop van tenir el pressupost fet, el van presentar, per mitjà d’una carta que ells mateixos van escriure, a la directora de l’escola per tal que el valorés i els donés permís per anar-ho a comprar.
Quan la directora va haver acceptat el pressupost es va organitzar la sortida per anar-ho a comprar tot. Els nens es van distribuir en petits grups i cada un d’ells s’encarregava d’una compra concreta i de demanar la seva factura corresponent.
A l’arribar a l’escola, es va repartir el material comprat, es van unir i comprovar totes les factures i es va aprofitar l’ocasió per analitzar la factura i el tiquet de compra. Va ser un treball globalitzat i competencial que va servir als nens per aprendre el valors dels diners i a tenir més cura del material de l’escola. Van gaudir i aprendre molt!!