A la nostra escola, entenem els patis com un espai educatiu més d’aprenentatge, d’interacció, de creixement, descobriment i com un espai que ens dóna l’oportunitat de vincular el joc amb l’educació. És per això, que pel nostre centre pren tal importància.

L’entorn de la nostra escola, disposa de diversos espais que permeten atendre a tots els nens i nenes segons les seves necessitats.  Tot i això, durant aquest curs, han sorgit unes demandes per part dels/les alumnes (materials, jocs cooperatius, esportius, entre d’altres). La veu dels/les nostres alumnes és important i totes les seves aportacions són valorades. Després de fer un diagnòstic, i estudiar totes les propostes, som conscients que al nostre pati li cal un canvi. És llavors, quan d’aquí, en neix el projecte de patis actius, que pretén oferir possibilitats de joc més àmplies i variades.

En aquest procés de canvi, s’implica tota la comunitat educativa, volem trobar punts d’intercanvi i d’aprenentatge, tots aportem la nostra visió i entre tots ens complementem.

Un dels objectius principals d’aquest projecte, és remarcar la importància del joc, l’aprenentatge autònom i l’experimentació lliure, a més, d’obrir un ventall de propostes, per tal de diversificar les opcions de joc que hi poden haver a l’hora del pati.

Mentre s’ha dut a terme el projecte, s’ha observat una millora entre les relacions dels diferents membres i en les habilitats socials. S’ha vist a l’alumnat, motivat, engrescat, creatiu i enjogassat. Dur a terme les diferents propostes, ha aportat satisfacció, plaer i ha potenciat les habilitats cognitives, així com el desenvolupament social i emocional.