Seguint la filosofia de Loris Malaguzzi i de les escoles de Reggio Emilia, durant els darrers anys, hem reflexionat en relació a com la transformació dels espais i la cura en la presentació dels materials, condiciona l’aprenentatge de manera positiva.

En aquestes escoles d´Itàlia, configuren els ambients com a paisatges preant el valor de l’atmosfera, de la llum, dels sons, de la calidesa dels materials i de l’harmonia, encobeint així, cada peça dels espais per donar-los vida i treure´n el màxim profit. Aquestes reflexions ens evidencien la necessitat de formar-nos sobre com petits canvis en el disseny i en l´estètica de les aules milloren el benestar, l´acollida i la seguretat dels nens i nenes incidint de forma directa en la metodologia de treball.

Amb la nostra mirada sobre l´acció educativa hem anat consolidant un canvi en la organització i cura dels espais garbellant a la recerca del benestar i  l´acollida perquè els alumnes puguin experimentar, fer i desfer, compartir, equivocar-se, relacionar-se, interactuar amb els altres i sentir noves sensacions i experiències que els ajudin en el seu propi procés d’aprenentatge. En aquesta transformació de l´escola hem preuat que l´aula, l´exterior, el bosc i cada racó estiguin pensats amb cura i cada un es configuri com un ambient sota una estètica i uns materials escollits. Hem mudat les aules amb poc mobiliari  i el que hi ha està pensat per permetre versatilitat, facilitant la redistribució constant de l’espai en funció del que es vulgui treballar o el tipus d’activitat plantejada propiciant així classes transformables, on l’aula sigui un element viu i que pugui anar variant en funció de les necessitats educatives dels nens i les nenes. Al mateix temps hem preuat el valor del bosc i dels exteriors com  ambients funcionals que permeten el desenvolupament de la pràctica pedagògica globalitzada a partir del joc, el descobriment, els reptes i l’experimentació. Hem nodrit les aules de materials que es troben a l’abast de l’alumnat, ben ordenats i organitzats que ha reforçat l’adquisició d’habilitats d’utilització autònoma i de situacions d’ensenyament – aprenentatge amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats i competències pròpies de cada etapa.

“Es parteix d’una idea d’aula on no tots els infants fan el mateix i al mateix temps i on l’espai no està ocupat per les taules i les cadires.”

(Zabala, 2008)