A l’escola el Bosc de la Pabordia volem que els nostres alumnes siguin els promotors, els actors principals, els activadors [...]