• 14 diciembre, 2020
  • pabordia
  • Moments

La mainada aprèn comportaments, destreses, hàbits i coneixements de maneres molt variades: a través de l’experiència amb els objectes, de l’experiència de situacions diverses, dels límits, per imitació ,  dels seus iguals o des de el modelatge de l’adult. 

Ens interessa parlar del “com” els infants realitzen aquests “salts” en el seu desenvolupament utilitzant l’experimentació amb materials i objectes diversos com fustes, cilindres, tubs, robes, materials de construcció…. etc.. Motivats per la curiositat i el plaer d’aquests procediments els infants estableixen relacions entre els objectes i les situacions… “si moc això em puc apropar el que hi ha a sobre; “si junto tres cilindres podré construir un pont“… L’exploració empírica: “acció-intervenció-resultat” facilita que els infants es mengin el món configurat per l’adult, que el posin a prova.

La nostra proposta és que a partir de materials escollits i pensats curosament, permetin  desenvolupar diferents capacitats com és la relació social, l’observació, l’elaboració d’hipòtesis i el raonament, sempre tenint en compte tant el ritme de cadascú com  el seu procés de desenvolupament.

L’aula de jocs proporciona unes condicions òptimes per enfrontar-se a reptes sorgits de la dinàmica de les sessions. Com a sistema de funcionament els infants tenen l’oportunitat d’experimentar i manipular amb els mateixos objectes durant dues sessions setmanals. 

La primera sessió està pensada per donar la possibilitat de poder tenir un primer contacte amb el material tot manipulant-lo de manera oberta i lliure. En la segona, es parteix de realitzar un projecte o creació grupal on els infants, tot tenint en compte la seva edat i possibilitats, s’enfronten a un repte, a una meta per aconseguir i investiguen les vies de resolució. 

«Els jocs són la forma més elevada de la investigació» Albert Einstein.