• 14 diciembre, 2020
  • pabordia
  • Moments

Per primer cop a l’escola tenim una auxiliar de conversa, el seu nom és Cat i és dels Estats Units, concretament de Colorado Springs. La Cat té un gran ventall d’aptituds i durant aquest curs ens donarà suport oral a les activitats que es realitzen a l’aula amb els alumnes de Cicle Superior durant un dia a la setmana, amb un objectiu comú: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques dels alumnes.  

Aquest és un objectiu  clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.  Per aconseguir aquest objectiu, la funció de l’auxiliar de conversa és reforçar les habilitats orals dels alumnes en anglès, proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical, realitzar pràctiques de conversa, elaborar i adaptar materials i aportar recursos didàctics, especialment material autèntic del seu país d’origen,  etc. 

A més a més, volem promoure el plurilingüisme de l’alumnat en el treball a l’escola i la figura d’un auxiliar nadiu esdevé una oportunitat d’interacció intercultural molt engrescadora, ja que tenen el referent cultural en primera persona. Això fomenta la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país d’origen així com del conjunt de països de la mateixa parla.

És una sort poder comptar amb el suport de la Cat com a recurs en primer order per poder seguir desenvolupant un projecte innovador en l’aprenentatge de la llengua anglesa i el coneixement d’altres cultures i d’altres formes d’entendre el món.