LES RUTINES  Cada dia a través de les rutines diàries d’aula treballem els continguts curriculars des d’una perspectiva integradora i […]