• 11 febrero, 2021
  • pabordia
  • Moments

Aquest és el segon curs que es du a terme el projecte de tutoria personalitzada «Escolta’m» al Cicle Superior de Primària de l’escola i, després d’una valoració molt positiva, s’ha ampliat aquest àmbit d’intervenció educativa al Cicle Mitjà. L’objectiu d’aquest projecte és establir una vinculació educativa positiva entre l’alumne i el tutor, així com entre els mateixos alumnes, per tal d’acompanyar-los en el seu creixement i desenvolupament personal.
Escoltar-nos és la base d’aquesta proposta, que es desenvolupa en una petita sala acollidora on es crea un clima de confiança i seguretat entre els tutors i alumnes que hi participen. Els nens i nenes són els protagonistes de la conversa en petit grup i són conscients de la importància d’escoltar i comprendre als altres.
I és que escoltar activament implica observar, interessar-se, posar-se a disposició, acompanyar, fer saber a l’altre que és escoltat i comprès.
Aquest espai d’acció tutorial té una durada d’una hora setmanal. Hi assisteixen tots els alumnes del grup de manera rotativa i amb companys diferents cada vegada, tenint en compte les necessitats particulars de moments concrets o situacions determinades que requereixin ser escoltades.
Confiança, empatia, seguretat, cohesió social, aprenentatge, comunicació, comprendre, escolta activa, mirada atenta, autoestima, autoconeixement, reflexió, col·laboració…, són paraules claus que defineixen aquestes estones compartides.
I és que està clar que les respostes dels alumnes a les preguntes «Per què et sents millor després de l’Escolta’m?» o «Per què t’agrada?» donen sentit a aquest projecte, a aquest aprenentatge que es produeix quan escoltem i ensenyem a escoltar.

Jo quan parlo les coses em sento millor, he pogut expressar coses que em costava dir davant de tota la classe, pots deixar anar tots els problemes, m’ha ajudat més a relacionar-me amb companys de la classe amb els que no tenia tanta relació, és una manera de compartir les teves emocions amb els teus companys de classe, després de l’Escolta’m estàs més tranquil…

Els alumnes van amb molta il·lusió a les sessions d’Escolta‘m, saben que és un espai on poden expressar els seus sentiments, emocions, preocupacions…, també saben que seran escoltats i respectats, així com que els seus secrets seran guardats.

Qui sap escoltar, sent quan no dius res…