Som conscients que la manera d’organitzar els espais condiciona la nostra intervenció educativa i es constitueix en una estructura d’oportunitats […]