Som conscients que la manera d’organitzar els espais condiciona la nostra intervenció educativa i es constitueix en una estructura d’oportunitats o de límits per a l’infant. L’aula i el seu disseny juntament amb la selecció acurada dels equipaments i materials esdevenen agents educatius autèntics. A causa de la situació actual, ens hem hagut d’adaptar i replantejar el funcionament, la distribució de les aules i l’aplicació dels microespais.
L’organització de les aules d’educació infantil en microespais, rics en quantitat i varietat d’estímuls, ens permet afavorir la descoberta i l’experimentació dels infants, generar reptes per fer i desfer, mirar, tocar, explorar, experimentar, crear… permetent combinar activitats individuals amb col·lectives.
El nostre paper com a mestres, és el d’observar l’activitat de l’infant, acompanyar-lo i ajudar-lo tot respectant sempre que sigui possible les seves decisions i interessos. Actuem de mediadors/es, deixant que els nens i les nenes resolguin els conflictes amb autonomia i assertivitat. Oferim espais preparats a partir de diferents propostes i materials enfocats als interessos i necessitats de cada moment.
Les sessions de microespais a l’aula, segueixen 3 moments diferenciats. En un primer moment, es presenten els materials de forma visual i estèticament acurada per tal de captar l’atenció i fomentar la motivació. En un segon moment, oferim l’oportunitat d’interactuar directament amb els materials, experimentant, generant hipòtesis i reptes i comprovant la viabilitat d’aquests/es. En l’últim moment, és un moment de trobada, de posada en comú, de compartir les descobertes… on cada alumne/a pot verbalitzar la seva vivència en relació a les propostes i els materials. És un moment per aprofundir i reflexionar sobre els conceptes derivats de l’experimentació. En aquest darrer moment, també es porta a terme un treball d’avaluació grupal, implicant els/es alumnes en aquest procés per tal d’afavorir que esdevinguin protagonistes del seu propi aprenentatge.
Dins de l’etapa d’educació infantil, cada nivell porta a terme diferents microespais, ja que es basen totalment en els interessos de l’alumnat i en els moments evolutius en els quals es troba cada grup.
Com a tall d’exemple, esmentem els diferents tipus de microespais. A P3, tenim els microespais de: traç, peces soltes, art i joc simbòlic i minimón, ciència i llum. A P4, treballem a partir dels microespais següents: científic, artístic, arquitectura i peces soltes. A P5, portem a terme els microespais de: construcció, experimentació, lògica i robòtica, art, llum i traç.
A continuació us deixem algunes imatges per tal que us feu una idea de les diferents propostes.