Una de les activitats que sempre motiva a l’alumnat de l’escola són les excursions i és per això que a cinquè els hi hem llançat el repte que siguin ells qui les organitzin. Els aprenentatge basats en problemes (ABP) permeten partir d’un repte que l’alumnat ha de plantejar, investigar, estudiar i resoldre a partir d’unes consignes determinades. En aquest cas, el plantejament era el de preparar una sortida escolar (cada classe amb unes pautes determinades per assegurar-nos que no proposen les mateixes). Aquesta és una activitat de tipus interdisciplinar, és a dir, que engloba tots els àmbits que es treballen a l’escola (llengua, matemàtic, medi natural, social i cultural, valors, aprendre a aprendre…). Han de tenir en compte que estigui adaptada a tothom, calcular el pressupost necessari, el material, la ruta a seguir, s’han de posar en contacte amb les empreses del lloc on es vol anar (via telefònica o mail) i, si cal, de l’empresa d’autobusos… i utilitzen les eines digitals que té l’escola amb les possibilitats que els hi dona el seu compte de Google Workspace per fer el treball escrit i la presentació de la seva exposició.

Els i les alumnes treballen en grups cooperatius, és a dir, cadascú té un rol dintre del grup i es proposa uns objectius que ajudin a millorar el funcionament intern de l’equip, arriben a acords i es reparteixen feines per tal d’enllestir el treball en el temps establert.

Una vegada acabat, exposen la seva proposta als seus companys i companyes de classe i voten quina és la que més ha agradat a cadascú. La guanyadora serà la sortida que es realitzarà i que gaudiran els i les alumnes.