A partir d’una formació realitzada el curs passat sobre la perspectiva del treball per projectes, ens va sorgir per aquest any l’oportunitat de participar en la proposta d’iniciar els projectes de totes les aules a partir d’un mateix element motivador, en aquest cas la visita a l’exposició anomenada Poètiques de l’emoció

 

Després de la visita es va fer una recollida de les impressions, inquietuds i verbalitzacions dels nens i nenes. Aquestes, es converteixen en objecte d’investigació per donar resposta als seus dubtes, comprovar les hipòtesis plantejades, recollir observacions i evidències per construir conjuntament nous coneixements envers el tema d’estudi. Totes aquestes aportacions i interessos de l’alumnat s’organitzen en un mapa conceptual visual amb diferents eixos que es connecten entre ells. Aquest recurs ens permet estructurar i organitzar els passos a seguir, fer un treball de recapitulació i anar-lo ampliant i refent a mesura que anem avançant amb el nostre projecte.

 

Per tal d’anar vertebrant tot aquest treball, s’ofereixen als nens i nenes diferents propostes relacionades amb la temàtica del projecte. Aquestes propostes parteixen del mètode científic, on els alumnes tenen l’oportunitat d’experimentar directament amb diferents materials, d’indagar, fer estimacions, comprovar hipòtesis i, el més important, poder compartir les seves descobertes amb la resta del grup per tal d’enriquir-se mútuament. Aprofitem aquests moments de reflexió compartida per recollir diferents evidències d’aprenentatge: verbalitzacions, reptes, conclusions, enregistrament de vídeos, imatges i àudios. Tots aquests elements ajudaran a l’alumnat a visibilitzar els processos que van seguint i a detectar possibles mancances per ajudar a autoregular-se. A més, seran imprescindibles per dur a terme una avaluació del projecte.

 

Tot aquest procés queda recollit a la carpeta d’aprenentatge individual de cada alumne/a on cadascú escull, de forma lliure, les evidències que consideren més rellevants i que l’ajuden a reflexionar i a tenir present el seu aprenentatge. 

 

A continuació us deixem algunes fotografies de moments viscuts al llarg dels projectes realitzats a educació infantil.