• 28 octubre, 2021
  • pabordia
  • Moments

Els i les alumnes de 6è han visitat durant la tercera setmana d’octubre el Museu d’Arqueologia de Girona per tal de relacionar els continguts treballats a l’aula sobre les diferents etapes de la història. La idea ha sigut veure què va passar a la nostra ciutat durant l’edat antiga quan el romans van crear la nostra ciutat. 

Allà van fer un taller on van poder crear la seva pròpia Via Augusta a partir de diferents materials com pedres de diferents tamanys i pols d’argila.

Una altre activitat que varen realitzar va ser la de simular com es construiria una ciutat romana a partir de crear una muralla exterior i traçar carrers paral·lels i perpendiculars i situar edificis importants com el Forum.

En resum, s’ha realitzat una visita al Museu d’Arqueologia per connectar continguts de la història amb la nostra ciutat fent que aquest aprenentatge tingui sentit dins d’un context pròxim.