• 28 octubre, 2021
  • pabordia
  • Moments

Les sessions de l’àrea d’educació física i psicomotricitat es connectaran amb el projecte d’aula, amb la finalitat de realitzar un treball globalitzat connectant amb les altres àrees. Es pretendrà que l’infant vagi consolidant el coneixement del seu propi cos, així com les capacitats i habilitats motrius per poder afrontar amb una major autonomia els diferents reptes individuals i en petit grup entorn el moviment i l’art.

 

Les sessions partiran d’instal·lacions artístiques per tal treballar aspectes com el joc motor, la imaginació i la creativitat, entendre el seu entorn i relacionar-se amb els altres, l’expressió corporal i els hàbits saludables d’higiene. S’oferiran materials oberts i versàtils amb l’objectiu de generar espais d’art i moviment en un ambient de cooperació on l’infant pugui reinventar els jocs i esports que ja coneix, per tal d’afavorir la seva autogestió, autonomia i treball en equip.

 

Després de cada sessió realitzarem una reflexió dels processos d’aprenentatge vivenciats que plasmarem al mapa conceptual d’aula en format de dibuix, de fotografia o d’escriptura i a la carpeta d’aprenentatge que tindrà cada alumne/a.

 

L’aprenentatge en gran mesura depèn de la quantitat i qualitat de situacions en què el/la nen/a està en contacte amb el propi medi i aprofitarem la situació actual, on es potenciarà l’espai exterior del pati i del bosc de l’escola per realitzar les sessions.