PREINSCRIPCIÓ 2022 /23

Període: del 7 al 21 de març de 2022

No vas poder venir a les portes obertes?

Us deixem informació sobre la nostra escola per totes aquelles famílies que no hagin pogut venir el dia de portes obertes. Mira el vídeo de la nostra escola:

Novetats

 • Des del curs passat totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  • Electrònica: cal identificació digital
  • Suport informàtic: sense identificació digita

Què em cal per omplir la sol·licitud?

Hi ha dues opcions:

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, IdCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o
  targetade residència comunitària
 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte

 

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se
electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de
sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc.), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Consideracions, informacions i/o recomanacions

 • Domicili familiar o del lloc de treball: Indicar les diferents opcions
 • Nova incorporació al sistema educatiu: només afecta a alumnat provinent de fora de Catalunya o que hi porta menys de 2 anys
 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • El codi de centre de la nostra escola és 17009126 el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne (IDALU) per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

Necessites més informació?