Aquest trimestre amb els alumnes de 5è A i B, a les sessions d’anglès ORAL  que fem amb l’auxiliar de conversa, la Bonny, on habitualment treballem diferents disciplines artístiques per tal d’aprendre a comunicar-nos de diferents maneres, com ara el teatre, la dansa, la poesia, etc. hem treballat la narració de contes populars amb titelles. 

Val a dir que l’ús de la literatura a l’aula ens permet que els alumnes tinguin contacte amb un material més autèntic, i no tan adaptat com se’ls hi presenta en el llibre de text. També els hi suposa un enriquiment en l’àmbit cultural i lingüístic, a més a més de tenir una implicació personal. Així doncs, entenem que la literatura pot millorar les habilitats del pensament crític dels nostres alumnes d’una segona llengua, ja que gràcies a aquesta poden observar les semblances i potser tolerar les diferències entre la seva cultura i altre.

En el cas del conte, és un gènere literari universal a totes les cultures del món, per aquest motiu forma part d’un fenomen natural a l’hora d’aprendre un idioma de qualsevol cultura. La narració d’històries és un procés en el qual els alumnes han de fer prediccions, resumir, comparar i contrastar informacions, i cada cop que s’explica un conte té lloc l’aprenentatge de la llengua. Va ser per aquest motiu pel qual vàrem proposar als alumnes de 5è que fossin ells els que representessin un conte popular triat per ells, davant de la resta del grup classe.

Els alumnes han treballat en grups de quatre o cinc per escollir la història, comprendre i familiaritzar-se amb les estructures del text, fer les titelles que faran servir per interpretar el paper assignat i poder representar-la.

L’ús de la narració de contes a l’aula és un molt bon recurs a l’hora d’ensenyar una altra llengua perquè aporta diferents avantatges com pot ser: la capacitat memorística dels alumnes, la seva comprensió lectora, coneixement de nou vocabulari, fomenta el treball en equip i el respecte entre companys, etc.

«Storytelling is the oldest form of education» Terry Tempest Williams