Aquest any tornem a recuperar la tarda de conferències de forma presencial. Aprofitant l’acte, hem proposat als alumnes fer una tasca transversal d’escola amb l’objectiu d’aconseguir que el màxim nombre de famílies vinguin a gaudir de les conferències.  

Per tal d’assolir-lo, hem llançat un repte als alumnes: dissenyar una invitació descobrint quins aspectes són importants per tal d’animar a les famílies a venir. 

El primer pas l’han fet a l’aula. En petits grups, han analitzat les invitacions d’actes anteriors que s’han fet a l’escola i s’han preguntat: Com ha de ser una bona invitació? 

Després d’extreure les idees rellevants de cada grup, han escrit a la rúbrica que els hem donat l’objectiu de l’activitat (Què volem aconseguir?) i els criteris d’avaluació d’aquesta (Com ha de ser una bona invitació? Quines característiques ha de tenir?)

A partir de la rúbrica que hem creat conjuntament, cada un dels alumnes de primària ha dissenyat a casa una invitació per a la tarda de conferències. Un cop feta la tasca, n’hem fet l’avaluació, valorant les invitacions dels companys i destacant els punts forts i les propostes de millora a partir dels criteris d’avaluació escrits a la rúbrica. 

L’últim pas ha estat reflexionar sobre l’aprenentatge fet i incorporar aquestes valoracions  a la carpeta d’aprenentatge, partint de preguntes com:

  • Que he après? Com ho he après? Per què em servirà?
  • Les preguntes de la rúbrica em poden servir per a altres aprenentatges? (Què volem aconseguir? Com ha de ser una bona tasca? Quines característiques ha de tenir? Què podríem millorar?)