MATRÍCULA 2022/23

Període de matriculació : Del 21 al 29 de juny de 09:00h a 14:00h

ATENCIÓ: El dia 24 de juny és festiu.

Documentació a portar el dia de la matrícula

  1. Matrícula
  2. Comanda de llibres (P3)
  3. Comanda de material (P3)
  4. Fotocòpia del DNI (amb les dades actualitzades) dels pares/mares/tutors/es
  5. Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
  6. Fotocòpia de llibre de vacunes de l’alumne/a
  7. Fotocòpia del llibre de família
  8. 2 fotografies de carnet de l’alumne/a