A la nostra escola, entenem els patis com un espai educatiu més d’aprenentatge, d’interacció, de creixement, descobriment i com un […]