Els/les alumnes més grans de l’escola fan un apadrinament lector als/a les alumnes d’Educació Infantil. Aquesta relació es manté durant […]