Aquest curs 2018/19 ha començat ple de novetats digitals al Bosc de la Pabordia. Hem instaurat la robòtica a tots […]