Som entorns i moments d’aprenentatge
Escola el Bosc de la Pabordia
Entorns
A l’escola el Bosc de la Pabordia volem que els nostres alumnes siguin els promotors, els actors principals, els activadors del seu propi aprenentatge. Per aquest motiu proporcionem diferents entorns que potenciïn activitats de la vida i per la vida.
Volem que els entorns facilitin el treball cooperatiu, el treball amb els altres, que promoguin l’experimentació, el descobriment, el plantejament d’hipòtesis i la comprovació d’aquestes.
Moments
A la nostra escola trobarem moments pel treball individual, per pensar i escoltar, per reflexionar. Moments per fer i desfer, per equivocar-nos, per construir. Moments per estar en grups reduïts compartint idees, discutint punts de vista, consensuant solucions.
Moments per sentir-nos acompanyats, protegits. Moments per jugar, inventar, actuar. Moments per sentir-nos bé, per ser feliços, compresos, moments per sentir-nos únics.
El nostre dia a dia
En el nostre dia a dia hi trobarem activitats de molts tipus, també activitats de treball individual. Volem millorar dia a dia, volem formar-nos permanentment i caminar conjuntament endavant amb pas ferm, però sense presses.
No volem solucionar els petits dubtes o problemes que els van sorgint als nostres alumnes, al contrari els presentem més preguntes, els guiem, insinuem, donem petites pistes. Volem que sàpiguen buscar on trobar les respostes, que puguin relacionar, interactuar, investigar, confrontar, demanar ajut a persones més expertes, que respectin les opinions de tothom, que siguin crítics, que valorin l’esforç, que no es rendeixin fàcilment.
El nostre dia a dia
En el nostre dia a dia hi trobarem activitats de molts tipus, també activitats de treball individual. Volem millorar dia a dia, volem formar-nos permanentment i caminar conjuntament endavant amb pas ferm, però sense presses.
No volem solucionar els petits dubtes o problemes que els van sorgint als nostres alumnes, al contrari els presentem més preguntes, els guiem, insinuem, donem petites pistes. Volem que sàpiguen buscar on trobar les respostes, que puguin relacionar, interactuar, investigar, confrontar, demanar ajut a persones més expertes, que respectin les opinions de tothom, que siguin crítics, que valorin l’esforç, que no es rendeixin fàcilment.
Som escola verda
Som escola verda. Creiem fermament en la importància de treballar per a la millora de la sostenibilitat. Volem transmetre als nostres alumnes els valors del respecte per la natura, la importància del reciclatge, del no malbaratament dels recursos. Per aquest motiu a l’escola hem creat un comitè d’escola verda, que vetlla per aconseguir els objectius abans marcats, que proposa activitats diverses i que promou la implicació de tota la comunitat educativa.
La biblioteca oberta al barri
Ens vinculem i obrim portes al barri, amb projectes com aquest. La Biblioteca Oberta al Barri (BOB), ens permet engrescar la gent més propera amb dinàmiques i activitats relacionades, totes elles, amb el món dels llibres (clubs de lectura per adults, visites guiades sobre les llegendes de la ciutat, presentacions de novetats literàries, hemeroteca, dinamitzacions varies, …) amb l’objectiu de donar a conèixer la nostra biblioteca i, sobretot, potenciar el gust per la lectura a petits, mitjans i grans.
La biblioteca oberta al barri
Ens vinculem i obrim portes al barri, amb projectes com aquest. La Biblioteca Oberta al Barri (BOB), ens permet engrescar la gent més propera amb dinàmiques i activitats relacionades, totes elles, amb el món dels llibres (clubs de lectura per adults, visites guiades sobre les llegendes de la ciutat, presentacions de novetats literàries, hemeroteca, dinamitzacions varies, …) amb l’objectiu de donar a conèixer la nostra biblioteca i, sobretot, potenciar el gust per la lectura a petits, mitjans i grans.
Generació Plurilingüe

La finalitat d’aquest programa impulsat pel Departament d’Ensenyament és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

El Blog de l’escola
Segueix el nostre dia a dia a l’escola a través del nostre Blog.
El Blog de l’escola
Segueix el nostre dia a dia a l’escola a través del nostre Blog.
Estratègia digital del centre

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.
Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.